Popüler Yayınlar

Sayfalar

8 Temmuz 2009 Çarşamba

dini yaşam üzerine hadisler

Bazı Hadisler

-Ümmetimden 70 bin kişi cennete sorgusuz sualsiz girecektir. Onların yüzleri ayın ondördü gibidir.

)

-Bir kısım insan vardır, Allah'ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu, Kıyamet günü onlara bir ateştir, başka değil.

(Tirmizi, Zühd 41)

-Kıyamet günü şehidin kanı ile alimin mürekkebi tartılacaktır. Alimin mürekkebi daha ağır gelecektir.*

*ayette olabilir. En sevdiğim sözlerden birisidir. İşte islamın ilme bakışı

-- Kıyamet günü üç grup insan şefaat eder: peygamberler, sonra alimler, sonra da şehitler.

(İbni Mace, Zühd 37

- En üstün sadaka, bir Müslüman'ın ilim öğrenmesi ve sonra da öğrendiği ilmi Müslüman kardeşlerine öğretmesidir.

(İbni Mace, Mukaddime 3)

- Allah sizden üç hususta razı olur ve üç hususta da size gazap eder. Sizin kendisine ibadet edip ona hiçbir ortak koşmamanıza; toptan Kur'an-ı Kerim'e yapış­manıza ve Allah'ın başınıza geçirdiği kişilere itaat etmeni­ze razı olur. Dedikodu yapmanıza, malınızı gereksiz yerle­re harcamanıza ve çok soru sormanıza da gazab eder.

(Müslim, Akdiye 30)

- Bana en sevgili olanınız, kıyamet günü de bana mevkice en yakın bulunacak olanınız, ahlâkça en güzel olanlarınızdır. Bana en menfur olanınız, kıyamet günü de mevkice benden en uzak bulunacak olanınız, gevezeler, boşboğazlar ve yüksekten atanlardır." (Cemaatte bulunan bâzıları): "Ey Allah'ın Resûlü! Yüksekten atanlar kimlerdir`?" diye sordular. "Onlar mütekebbir (büyüklük taslayan) kimselerdir!" cevabını verdi."

(Tirnizi, Birr 77)

-

Sizden hiç kimse, maruz kaldığı bir zarar sebebiyle ölümü temenni etmesin. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetini hissederse, bari şöyle söylesin: "Rabbim, hakkımda hayat hayırlı ise yaşat, ölüm hayırlı ise canımı al."

(Müslim, Zikr 10)

- Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!

(Ebu Davud)

- Her iyilik bir sadakadır.

(Buhari, Edeb 33)

- Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet

(Tirmizi, Da'avat 84)

- Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez; onu tehlikeye atmaz…

-

(Müslim, Birr 58)

- Sizden birisi namaza durduğu zaman şeytan ona gelir ve onu şaşırtıp yanlışlığa düşürmeye çabalar, hatta kişi ne kadar kıldığını bile unutuverir. Sizden birisi bu hale düşerse oturur halde iki secde yapsın.

(Buhari, 1175)

- Kıyamet Günü insanlar arasında en şiddetli azaba uğrayacaklar, ilmi kendisine ve başkalarına fayda vermeyen alimlerdir.

(Keşfü'l-Hafa, 1.376)

-Herşeyin bir zirvesi vardır. Kur'an-ı Kerim'in zirvesi de Bakara Suresidir.
Çünkü bu surede öyle bir ayet vardır ki o, Kur'an ayetlerinin efendisidir. Bu Ayet-el Kürsî'dir.

(Tirmizi, Fezail-Kur'an 2)

- En hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretenlerinizdir.

(Ebu Davud, Vitr 14)

- Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve mükafatını da Cenab-ı Haktan bekleyerek, ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

(Tecrid-i sarih c.1, s. 45.)

-İlim İslam'ın hayatıdır, imanın direğidir. İlim öğrenen kimsenin mükafatını, Allah tam tamına verir. Bir kimse öğrenir ve öğrendikleri ile amel ederse, Allah bilmediklerini de öğretir.

(Muhtarü'l-Ehadis, 1.100: 786)

- "Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir" diye sorulduğunda "Vaktinde kılınan namaz" cevabını verdi.
"Sonra hangisidir?" diye soruldu. "Anneye babaya iyi davranmak" buyurdu.
"Daha sonra hangisidir?" diye soruldu. "Allah yolunda cihad" karşılığını verdi.

(Müslim, İman 139)

-

-Şurası muhakkak ki insanlar Kıyamet günü niyetleri üzere diriltilecekler.

(Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Timurtaş hoca, Timurtaş uçar hoca efendi,laik dü,zen,kominist gençler,timur taş hoca mp3,timr taş hoca video izle,yeni sohbetler,deccal,şeytan ,cin,peri,hurafe,yecüc-mecüc,kimdir,yaratılış gayesi,insandaki deha