Popüler Yayınlar

Sayfalar

9 Temmuz 2009 Perşembe

ergenekon nedir ergenekon davası ergenekon operasyonu ergenekon soruşturması ergenekon iddianamesi ergenekon destanı ergenekon kelime anlamı ergenekon


İŞTE ERGENEKON İDDİANAMESİ HAKKINDA HER ŞEY!

Ergenekon iddianamesinde örgütün, faaliyet yapısı, örgütlenmesi, gelirleri ve amaçlarına yönelik şiddet eğilimlerine yönelik faaliyetleri de yer aldı.
26 Temmuz 2008 Cumartesi 12:07

Ergenekon iddianamesinde örgütün, faaliyet yapısı, örgütlenmesi, gelirleri ve amaçlarına yönelik şiddet eğilimlerine yönelik faaliyetleri de yer aldı. İddianameye göre Ergenekon’un örgütlenme yapısı "Nazi" örgütlenişine benzetilirken, kitle imha silah üretimi, hacker yoluyla banka soyma ve kara para aklamak için kargo ticareti yaptığı ifadelerine yer verildi.

ÖRGÜTÜN ORGANİK VE TEMEL YAPILANMASI

YURTİÇİ YAPILANMASI

ASKERİ YAPILANMA

- İstihbarat dairesi

- Operasyon dairesi

- Analiz ve değerlendirme dairesi

- Örgüt içi araştırma dairesi

DEVLET KURUMLARINDA YAPILANMA

- Yargı yapılanması

- Mit yapılanması

- Emniyet yapılanması

- Üniversite yapılanması

- Devlet kurumları yapılanması

SİVİL YAPILANMA

- Teori tasarım planlama daire başkanlığı

- Finansman daire başkanlığı

- Sivil toplim kuruluşları yapılanması

- Medya ve iletişim yapılanması

- Özel güvenlik şirketleri

MAFYA YAPILANMASI

SİVİL YAPILANMA

- Naylon terör örgütleri kurulması

ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY OLUŞUMU

MERKEZ YÖNETİM

- Ergenekon başkanlığı

- İstihbarat dairesi komutanlığı

- İstihbarat analiz ve değerlendirme dairesi komutanlığı

- Operasyon dairesi komutanlığı

- Finansman daire başkanlığı

- Örgüt içi araştırma dairesi komutanlığı

- Teori tasarım ve palanlama dairesi komutanlığı

YURTİÇİ VE YURTDIŞI ÖRGÜTLENMEYE YÖNELİK FAALİYETLER


1- TSK içine sızarak örgütlenme faaliyetleri

2- Devlet içine sızarak yapılanma ve örgütlenme faaliyetleri

3- Tüm sivil toplum kuruluşları içinde örgütlenip gizlice yönetme ve yapılanma faaliyetleri

4- Medya ve yayın organlarının kontrol altına alınıp hakim güç olma faaliyetleri

5- Kontrol altındaki medya kuruluşlarıyla dezenformasyon amaçlı faaliyetler

6- Terör örgütü kurup yönetme ve terör örgütleriyle işbirliği yapılması faaliyetleri

7- Sendikalar ve işçi örgütlerini tek merkezden yönetme faaliyetyleri

8- Üniversitelerde gençlik teşkilatlarıyla örgütlenme faaliyetleri

9- Tüm kamu personeli ile siyasi ilişkiler hakkında istihbarat toplama faaliyetleri

10- Sistemle barışık olmayanların örgüte alınması

11- İllegal kişileri örgüte alıp kullanma


ÖRGÜTE GELİR GETİRİCİ İLLEGAL FAALİYETLER


1- Mafyanın kontrol altına alınması faaliyetleri

2- Uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması faaliyetleri

3- kamu ve hazine arazilerinin illegal olarak satılması

4- Bankalardan hackerlar yoluyla para çalma

5- Kimyasal silah üretim ve ticareti

6- Hava kargo ticareti (Kara para aklamak için)

7- Naylon dini içerikli vakıflar kurulması

8- Naylon şirketler kurulması

9- İnsan kaçakçılığı ticareti

10- Sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla yardım toplama faaliyetleri


ELDE EDİLECEK İLLEGAL GELİRLERİN AKLANMASI

1- Ticari şirketler kurulması

2- Holdingler kurulması

3- Bankalar kurulması

4- İlaç kimya sanayi kurulması (kitle imha silahlarının üretilmesi için)

5- Özel güvenlik şirketlerinin kurulması

6- Hazine arazileri üzerinde yeni organize sanayi alanları

7- Yeni toplu konut alanlarının oluşturulmasından rant elde etmek

8- Kargo ve taşımacılık şirketlerini kurulması.


AMAÇLARINA ULAŞMAK İÇİN SİLAHLANMA VE ŞİDDET EYLEMLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER


1. Terör örgütün kurulup yönetilmesine ilişkin faaliyetleri

2. Çeşitli yollarla psikolojik harp yöntemlerinin kullanı8lması yoluyla dezenformasyon faaliyetleri

3. Darbe zemini için ülkede kaos ortamı oluşturup etnik çatışma çıkarma faaliyetleri

4. Siyasileri dize getirmek için suikast yapılması faaliyetleri

5. Suikastlar ve provokasyonlar için silahlanma faaliyetleri

6. Suikastlar için hücre yapılanması şeklinde timler oluşturulması

7. Devlete ait gizli belgeleri elde edip Ergenekon Terör Örgütünün amaçlarına uygun olarak kullanılması eylem ve faaliyetleri

8. Ergenekon Terör Örgütünün amaçları arasında bulunan bilginin paraya dönüşebilmesi amacıyla yapılan istihbarat ve bilgi toplama faaliyetleri

9. Kurulan özel güvenlik şirketlerinin bu amaçla (istihbarat) kullanılması faaliyetleri

10. Kurulan dernek ve vakıfları istihbarat elde etmede kullanma faaliyetleri

11. Kurulan derneklerin toplumsal olaylarda ve provokasyonlarda kullanılması faaliyetleri

12. Dernek üyelerini silahlandırıp silahlı eğitim verme faaliyetleri

Olarak tespit edildiği bu faaliyetlerin tümünün örgütsel içerikli dokümanlardan yazılı olduğu ve bu yazılı karaların tamamının uygulamaya geçirilip eyleme dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.

ŞOK SUÇLAMALAR

Mağdurlar Danıştay üyeleriİddianamede “ihbar eden” bölümünde, Ümraniye Çakmak Mahallesi Güngör Sokak’ta el bombalarının ele geçirildiği gecekondunun sahibi Mehmet Demirtaş’ın yeğeni Ali Yiğit’in babası, Şevki Yiğit’in ismi yer aldı. İhbar tarihi olarak da 12 Haziran 2007 kayda geçti.

İddianamede, “maktul” bölümünde avukat Alparslan Aslan’ın Danıştay baskınında öldürdüğü Danıştay 2. Dairesi Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’in adı yer aldı. “Mağdurlar” bölümünde de Danıştay saldırısı sırasında olay yerinde olan dönemin 2. Daire Başkanı Mustafa Birden ve üyeler Ayla Gönenç, Ayfer Özdemir ve Ahmet Çobanoğlu’nun isimlerine yer verildi.


Tutukluluk hallerine devam

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanıkların sayısının çokluğunu dikkate alarak davanın Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kompleksi’nde yapılmasına karar verdi.


Gizli tanıklara özel bölme

Mahkeme ayrıca, sayısı 17 olarak bildirilen gizli tanıklar için de duruşma salonunda özel bölümler yapılmasını kararlaştırdı. 20 Ekim’de yapılacak ilk duruşmanın, tüm sanıkların dinlenmesi tamamlanana kadar süreceği ifade edildi.

İddianamede, soruşturmaya 12 Haziran 2007’de alınan bir telefon ihbarı üzerine başlanıldığı, ihbar değerlendirilerek İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir evde 27 adet el bombası ele geçirildiği, el bombaları ile tespit edilen kişilerin yakalandığı belirtildi.


‘Ergenekon’ adını kendileri verdi

Soruşturmada Emniyet Genel Müdürlüğü’nün her yıl güncellenen terör örgütleri listesinde yer almayan örgütlenme biçimi, amacı ve faaliyetleri açısından bilinen terör örgütlerinden önemli farklılıklar gösteren, daha önce bir ceza davasına konu olmamış “Ergenekon” isimli terör örgütüne ulaşıldığı vurgulandı.

İddianamede “Ergenekon” örgütüne ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Türk tarihine ait önemli bir kavram ve bilinen Türk destanının da adı olan Ergenekon ile terör örgütü kelimelerinin iddianamede yan yana getirilmesi Cumhuriyet Başsavcılığımızın tercihi olmayıp, sözü edilen örgütün ele geçen yazılı dokümanlarında ‘Ergenekon’ olarak adlandırılmasının zorunlu bir sonucudur.”


‘Derin devlet’ kabul ettiler

“Soruşturma kapsamında ele geçen ‘İstanbul 29 Ekim 1999 Ergenekon Analiz Yeni Yapılanma, Yönetim ve Geliştirme Projesi’ isimli dokümandan ve soruşturma evrakı genelinden Ergenekon terör örgütünün bu dokümanın yazım tarihi olan 1999 yılından da öncesine dayanan, gizli örgütlü faaliyet içinde bulunduğu, yönetici ve üyelerinin örgütü ‘derin devlet’ kabul edip dışa karşı da bu şekilde gösterdikleri anlaşılmıştır.”


‘Darbe yapacağız, fazla yatmazsın’

İddianamede “örgütün yapısı, üye sayısı, araç gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişliliği” başlığı altında şu görüşlere yer verildi:

“Ergenekon terör örgütünün hem eleman hem kadrolaşma hem devlete ait gizli bilgi ve belgelere rahatlıkla ulaşma, örgütün sahip olduğu çeşitli silahlar ve silahlı üyeleri örgütün en üst düzeydeki devlet görevlilerine suikast yaptırmak için suç işlemiş ve işlemeye meyilli birçok insanı kısa sürede bulup bu tür insanlara hayali misyonlar yükleyip suç işlemeye teşvik edip, gerektiğinde yüklü miktarlarda paralar taahhüt edip ülkeyi kaosa götürecek eylemler yaptırabildikleri, Danıştay suikastı ve bazı ünlü kişilere yapılacak suikastlar için yapılan para tekliflerinin de dosyada delillendirildiği, suikast yaptıracakları kişilere, ‘Yakında darbe yapacağız’, ‘Cezaevinde fazla kalmazsın’, ‘Hemen biz seni çıkarırız’ gibi vaatlerde bulundukları anlaşılmıştır.”


‘Arslan’ı azmettirdiler’

“Alparslan Arslan’ı da böyle bir ümitle suç işlemeye azmettirdikleri, bu konuda Arslan’ın müebbet hapis cazası almasına rağmen hala çıkma ümidi olduğunu ve bu ümidinin kısa sürede gerçekleşeceğini ifadesinde beyan etmesi de örgütün hem darbe amaçlarını hem de bütün eylem ve suikastları rahatlıkla gerçekleştirebilecek deneyim ve birikime sahip olduğunu gösterdiği gibi yeterli eleman araç ve gerek ile bilgi ve kapasiteye sahip olduğunu göstermektedir.”


‘Suikast silahları var’

“Ergenekon terör örgütünün hücre yapılanmalarında ele geçirilen patlayıcı maddelerin miktarı göz önüne alındığında bu miktarda patlayıcı maddelerin legal amaçlarla bulundurulmasının mümkün olmadığı ya da iddia edildiği gibi çöplükten alınacak kadar az olmadığı, miktar olarak Ergenekon terör örgütünün amaç ve faaliyetlerinde kullanmaya yetecek kadar bomba ve patlayıcı madde ile bunların mühimmatının bulunduğu görülmektedir. Suikast silahı olarak bilinen dürbünlü Kanas uzun menzilli nişancı tüfeğinin de örgütte bulunması örgütün belgelerinde yer alan ‘gerektiğinde suikast yoluna başvurulması’ amacıyla da örtüşmektedir.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Timurtaş hoca, Timurtaş uçar hoca efendi,laik dü,zen,kominist gençler,timur taş hoca mp3,timr taş hoca video izle,yeni sohbetler,deccal,şeytan ,cin,peri,hurafe,yecüc-mecüc,kimdir,yaratılış gayesi,insandaki deha