Popüler Yayınlar

Sayfalar

10 Temmuz 2009 Cuma

İmam Maliki

İmam Malik bin Enes, en sağlam rivayetlere göre hicri 93 yılında Medine'de dünyaya geldi. Hadis konusunda uğraşan bir ailenin çocuğu olması dolayısıyla kısa sürede bu konuda mesafe almıştır. Küçük yaşta ünlü alim İbn-i Hürmüz'ün yanına verilmişve 13 yıl O'nun yanında kalmıştır. Onyedi yaşında ders vermeye başlayınca O'na gösterilen alaka, hocalarına gösterilen alakadan fazla olmuştur. Ebu Hanefi, kendisinden onüç yaşküçük olduğu halde O'nun önünde diz çökerek ders almıştır.

İmam-ı Malik hakkında yazılan eserlerde genelde O'nun hafıza ve zekasının çok üstün olduğu, sabır ve tahammülde örnek olduğu, ihlası, feraset, heybeti üzerine yoğunlaşıyor.

Hadis ilminde büyük bir yeri olan İmam Malik rivayetlerin sahihliği konusunda çok titizdi. Hadis rivayet edenleri iyice araştırır ve ancak güvenilir olanların rivayetlerini alırdı.

İmam Malik fetva vermekte acele davranmazdı. Kendisine bir mesele sorulduğunda "sen git ben bu meseleyi araştırayım"derdi. Bu davranışının sebebini soranlara "ben fetvaların hesabını vereceğim. Çok çetin kıyamet gününden korkuyorum"derdi.

Ebu Hanefi gibi İmam Malik'te Emevi halife El Mansur'un gazabına uğramışve hapishanelerde günlerce işkence görmüştür. Fakat, El Mansur yıllar sonra hatasını anlayarak Hicaz'da, İmam Malik'ten özür dilemiştir.

Ömrünün son yıllarını rahatsızlıklarla geçiren İmam Malik hicri 179'da Medine'de vefat etti.

Günümüzde, Trablus, Libya, Tunus, Fas, Hicaz, Mısır, Cezayir ve Afrika sahillerinde Maliki mezhebine mensup müslümanlar mevcuttur.

İmam Malik'in en önemli eseri kırkyılda yazdığı "Muvatta"isimli eseridir. 100 binden fazla hadis üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu, eserinde 1.720 hadis kullanmıştır. İmam-ı Şafii bu eser için şöyle söylemiştir: "Yeryüzünde Kitabullahtan sonra İmam-ı Malik'in Muvatta'sından ziyade doğru olan bir kitap yoktur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Timurtaş hoca, Timurtaş uçar hoca efendi,laik dü,zen,kominist gençler,timur taş hoca mp3,timr taş hoca video izle,yeni sohbetler,deccal,şeytan ,cin,peri,hurafe,yecüc-mecüc,kimdir,yaratılış gayesi,insandaki deha