Popüler Yayınlar

Sayfalar

8 Temmuz 2009 Çarşamba

milli eko model haydar baş /kurtuluş

KONOMİ BİLİMİNİN GERÇEK TANIMI


Milli Ekonomi’nin iktisat modeli, günümüzdeki iktisat modellerinden, ekonominin tarifi noktasında ayrılmaktadır.

Günümüzdeki iktisat modelleri, ekonomiyi “insanın sınırsız ihtiyaçlarını, sınırlı kaynaklardan karşılama bilimidir” şeklinde tanımlamaktadır. Milli Eko...
MİLLİ EKONOMİ MODELİ İLE EKONOMİ KURALLARI TEKRAR YAZILIYOR


Milli Ekonomi Modeli’nin, ekonomiye ve ekonomi unsurlarına getirdiği yeni tanımlarda gaye, üretim ve emeği devreye koymaktan ibarettir.

Bu sebeplerle ekonomi modelimiz, bu gayelere hizmet edecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu model sayesinde IMF politikalarıyla bağımlı hale get...
MİLLİ EKONOMİ MODELİ PARA POLİTİKASI


PARANIN TANIMI VE İŞLEVİ

Istılahı manada; insanların yaşamaları için gerekli olanı üretmelerinin, bu ürettiklerinin bölüşüm biçimlerinin ve bu faaliyetten doğan ilişkinin bütünü olan ‘ekonomi’ insanlık tarihi kadar eski bir konu ve problem olmuştur.


EKONOMİ TEZİMİZ - GİRİŞ


"Milli Ekonomi Modeli" görüşü Prof. Dr. Haydar Baş beye aittir.


Bilinen bir gerçektir ki ülkelerin yer altı ve yerüstü kaynaklarını işletmek suretiyle devreye koymaları gereklidir. Bu kaynaklar, ülkelerin kalkınmalarında, istihdam sahaları oluşturmalarında ve hatta s...
GSMH VE BÜYÜME


GSMH; bir ülke ekonomisinin genellikle bir yıl içinde nihai mal ve hizmet üretim değerinin toplam parasal değeridir.

Büyüme ise; GSMH’nın bir yıl içinde ne kadar artığını gösteren orandır.

Bir ekonominin büyümesi, GSMH' nın artışı ile orantılıdır. Dengeli bir ...
GÜNÜMÜZÜN EN BİLİNEN EKONOMİ HASTALIĞI:


ENFLASYON

Enflasyon, belli dönemlerde , fiyatlardaki genel seviyenin sürekli olarak yükselmesi hadisesidir.

Enflasyon, talep ve maliyet olmak üzere iki sebebe dayanmaktadır.

Toplam talebin toplam arzdan fazla olmasından kaynaklanan enf...
EKONOMİLERDE GÖRÜLMEYE BAŞLAYAN YENİ HASTALIK


DEFLASYON

Deflasyon, fiyatlar genel seviyesinin sürekli bir şekilde düşmesi durumudur.

Mal talebinin azalması
Para arzının azalması,
Mal arzının artması,
Para talebinin artması,

Bu koşulların ortaya çıkması ekonominin deflasy...
SENYORAJ


DEVLETLER NİÇİN BU HAKKI KULLANAMIYOR?

Senyoraj , paranın üretim maliyetiyle üzerinde yazılı değer arasındaki farktır. Devletler bu farkı kasalarına gelir olarak yazarlarsa, herhangi bir borçlanmaya veya vergi toplamaya ihtiyaç duymadan harcamalarının bir kısmını bu şekilde fin...
EKONOMİLERİN BÜYÜME KURALI


EMİSYON

Emisyon, piyasada dolaşan banknot miktarıdır. Bir ekonomi sürekli büyüme istiyorsa piyasada GSMH’nin 1/3 kadar paranın bulunmasını temin etmeli, her yıl hedeflediği büyüme oranı kadar emisyonu arttırmalıdır. Bu bir iktisat kuralı olduğu gibi bir matematik hesabıdı...
ARZ TALEP ARASINDAKİ İLİŞKİ VE SÜREKLİ BÜYÜME


Ekonomide sürekli büyüme için arz ve talebinde sürekli olması gerekir. Milli Ekonomi Modelinde talep arzdan eksiktir. Talebin arzdan eksik oluşu hem ilahi bir kural hem de bir ekonomi gerçeğidir.

Milli modelde, üretici ve tüketici olarak iki sınıf mevcuttur. Üreterek, mal ve hi...
EKONOMİYİ KEMİREN KURT


FAİZ

Günümüz iktisadi modellerinin merkezine oturan faiz, piyasada paranın stoklanmasını ve belli ellerde tekelleşmesini sağlayan araçtır.

Liberal ve kapitalist sisteme göre faiz, atıl duran tasarrufları yastık altından çıkartan ve yatırıma dönüştüren fay...
ÜRETİM


Üretim, bir ülkenin büyüme ve kalkınmasının yegane sebebidir. Ülkelerin gelişmişlik ölçüsü olan üretimden kasıt, ekonomide gerçek (reel) anlamda mal ve hizmet ortaya koymaktır. Ekonomilerde değer ölçüsü, üretimle eşdeğer olarak hesaplanmalıdır.

Ülkeler için hayati öneme sahip ...
EKONOMİ ÇARKLARINI BOZMAYAN VERGİ POLİTİKASI


Vergi, devletin hükümranlık hakkına dayanarak vatandaşından aldığı gelirdir. Devlet hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak, hem de vatandaşına hizmet verebilmek için belirli miktarda vergi almak zorundadır.

Ancak , verginin ekonomiyi sınırlayıcı etkisi de vardır. Salınan vergi m...
EKONOMİNİN MANZARASI


2002 yılı sonu itibariyle iç ve dış borç toplamı 250 milyar dolara baliğ olmuştu. Türkiye aldığı iç ve dış borçlara mukabil 2002 yılında 51 katrilyon faiz borcu ödemiştir. 2002 yılında milli gelir tutarı ise 76 katrilyon idi. 116 milyar dolarlık harcaması olan ülkenin yıl sonunda bütçe açığı 39 katr...
SOMUT PROJELER


Milli Ekonomik Model’in hayata geçmesiyle uygulanacak bir çok somut projesi vardır. Bunlar:

1- Ev hanımları işçi statüsü ile emekli edilecektir.
2- Doğum yapan her anne bir maaş mukabili doğum ikramiyesi alacaktır.
3- Çocuk maaşı verilecektir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Timurtaş hoca, Timurtaş uçar hoca efendi,laik dü,zen,kominist gençler,timur taş hoca mp3,timr taş hoca video izle,yeni sohbetler,deccal,şeytan ,cin,peri,hurafe,yecüc-mecüc,kimdir,yaratılış gayesi,insandaki deha